sunnuntai 6. toukokuuta 2018

Rantasalmen henkikirjojen linkkihakemistoRantasalmi on vanha savolainen emäpitäjä. Se kattoi 1700-luvun alussa alueen, johon kuuluivat nykyisen Rantasalmen lisäksi myöhemmin perustetut Kangaslampi ja Heinävesi sekä osia Enonkoskesta ja Savonrannasta.

Rantasalmen seurakunnan vuotta 1761 vanhemmat rippikirjat tuhoutuivat pappilan tulipalossa vuonna 1803. Siksi läänintilien henkikirjat – yhdessä seurakunnan historiakirjojen kanssa – ovat tärkeimmät lähteet, kun tutkitaan rantasalmelaisten sukulaisuussuhteita vuotta 1761 edeltävänä aikana.

Alla oleva linkkikokoelma johtaa Rantasalmen digitoituihin henkikirjoihin, aina kunkin niteen ensimmäiselle Rantasalmea koskevalle sivulle. Aineisto sisältyy Viipurin ja Savonlinnan läänin, Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin, Savon ja Karjalan läänin, Kuopion läänin ja Mikkelin läänin läänintileihin.

Henkikirjojen rakenteesta ja sisällöstä voi lukea esim. Kansallisarkiston Portista tai Päivi Happosen Sukututkimuksen asiakirjaoppaasta.

Linkkejä vanhimpiin henkikirjoihin, myös Turun rauhassa Venäjän puolelle jääneisiin tiloihin, on myös Väinö Holopaisen sivuilla.

Edit 23.5.2022: Kaikki aiemmin vanhaan Digihakemistoon johtaneet linkit on nyt päivitetty uuteen Digihakemistoon johtaviksi. Suurin osa yksittäisiin henkikirjoihin johtavista linkeistä on edelleen vanhoja Digitaaliarkiston linkkejä, mutta ne päätyvät Kansallisarkiston uudelleenohjauksen kautta Uuteen Astiaan. Uuden Astian käyttöönoton jäljiltä joidenkin yksittäisten henkikirjojen näkymisessä näyttää kuitenkin olevan vielä tällä hetkellä ongelmia Kansallisarkiston puolella.

1. Henkikirjat1633  1638  1639

1644  1645  1646  1647  1648  1649

1650  1651  1652  1654  1655  1656  1657  1659

1660  1662  1663


Vuoden 1664 maantarkastuksessa perustettiin uusia kyliä. Tilat voi tunnistaa vuoden 1660 maakirjan avulla, ks. luku 2.


1665  1666  1667  1668  1669

1673  1675  1676  1677  1678  1679

1680  1682  1688

1690  1693


Manttaalikomissaareille annetun ukaasin ansiosta henkikirjojen pitäisi olla tästä eteenpäin keskimäärin kattavampia kuin ennen.


1694  1697  1699

1700  1701  1703 (kontribuutiovero) 1705  1706  1707  1708  1709

1710  1711  1712


isonvihan aiheuttama katkos


1722  1723  1724


talojen numerot on mainittu tästä lähtien


1725  1726  1727  1728

1730  1731  1732  1733  1734  1735  1736  1737  1738  1739


pikkuvihan aiheuttama katkos


1744  1745  1747  1748  1749

1751  1752  1753  1754  1755  1756  1757  1758  1759

1761  1762  1763  1764  1765  1766  1767  1768  1769

1771  1772  1773  1774  1775


Savon ja Karjalan läänin henkikirjat ovat tuhoutuneet vuosilta 1776–1793.


1794  1795  1796  1797

1800  1802  1803  1804  1808  1809


Henkikirjat laadittiin autonomian aikana edelleen vuosittain, mutta niitä on tällä hetkellä digitoitu vain viiden vuoden välein. Välivuosien henkikirjat ovat tulossa Digitaaliarkistoon kesän 2018 aikana.

Edit 2.8.2018: välivuosien henkikirjat ovat nyt käytettävissä, ja löytyvät Mikkelin läänin osalta täältä.]


1810  1815  1820  1825


Tärkein yksittäinen henkikirja on vuoden 1830 henkikirja,

1830

koska siihen on merkitty, mistä vanhoista tiloista isojaossa perustetut uudet tilat oli muodostettu. Henkikirja on myös ensimmäinen, jossa mainitaan talojen nimet.


 1840  1845  1850  1855  1860  1865  1870  1875  1880  1885  1890  1900  1905  1910  1915


2. Muuta Rantasalmea koskevaa lähteistöäSeurakunnan arkisto Digihakemistossa

SSHY


Voudintilit

Läänintilit ennen isoavihaa

Läänintilit isonvihan jälkeen

Verollepanomaakirja 1561 (arviokuntien numerot mainittu)

Vuosien 1562–1563 maantarkastusluettelo (puhtaaksikirjoitettu)

Vuoden 1571 hopeaveroluettelo

Älvsborgin lunnaiden tarkastus 1614

Habermanin maantarkastusluettelo 1620-luvulta (puhtaaksikirjoitettu)

Avain, joka osoittaa, miten vuoden 1664 maantarkastuskirjan jakokunnat vastaavat vuoden 1561 verollepanomaakirjan arviokuntia

Vuoden 1660 maakirja, jossa taloilla on juokseva numerointi vuoden 1664 maantarkastusta varten

Vuoden 1664 maantarkastuskirjan hakemisto

Vuoden 1664 maantarkastuskirja

Viimeinen maakirja 1905


Tuomiokirjat 1559 ja 1561–1565, puhtaaksikirjoitetut

Tuomiokirjat 1602–1603

Tuomiokirjat 1606–1608

Tuomiokirjat 1639–1661

Tuomiokirjat 1663–1795

Tuomiokirjat 1796–

Savon Tuomiokirjatietokanta


1700-luvun perukirjoja Suur-Savon tk:n arkistossa SSHY:n jäsensivuilla


Rantasalmen perukirjoja 1700–1800-luvuilta on runsaasti digitoimattomina KA Mikkelissä Rantasalmen seurakunnan arkistossa, arkistoyksiköissä I Jee:1–I Jee:22. Lisäksi niitä on sekä Pien-Savon alisen tuomiokunnan että Rantasalmen tuomiokunnan arkistoissa.